Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 KOY Ristiinan Suopursun yhtiömuodon muuttaminen

MliDno-2021-2516

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki omistaa yhdessä Suomen lähiöasunnot Oy:n kanssa KOY Ristiinan Suopursun. Kiinteistö Oy Ristiinan Suopursu on vuonna 1977 perustettu vuokrataloyhtiö.

Omistusosuus jakaantuu suhteessa Mikkelin kaupunki 70 % ja Suomen lähiöasunnot Oy 30 %. Kiinteistöosakeyhtiön tehtävänä on hallita rivitaloyhtiötä osoitteessa Forsströmintie 8-10, Ristiina. Yhtiö koostuu kahdesta erillisestä rivitalosta, joissa on yhteensä 38 asuntoa ja asuinpinta-ala 2120 m².

Suomen lähiöasunnot Oy on lähestynyt Mikkelin kaupunkia, jotta kiinteistöosakeyhtiö voitaisiin muuttaa asunto-osakeyhtiöksi. Näin kumpikin omistaja pystyy helpommin päättämään yksittäisten asuinhuoneistojen omistuksesta ja kehittämisestä.

KOY Ristiinan Suopursu on Mikkelin kaupungin realisoitavien kiinteistöjen listalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää edistää KOY Suopursun muuttamista asunto-osakeyhtiöksi ja valtuuttaa kaupungin yhtiökokousedustaja Jani Koikkalaisen äänestämään asian puolesta tulevassa yhtiökokouksessa sekä toimimaan muutoin kaupungin edustajana yhtiömuodon muutoksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarja Poikolainen, Suomen Lähiöasunnot Oy/Joonas Rautiainen, talonrakennuspalvelut/Jani Koikkalainen, vuokraus- ja käyttöpalvelut/Linda Asikainen

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.