Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 29.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 South Savo Growth Fund vuosikokous 6.5.2022

MliDno-2022-725

Kuvaus

South Savo Growth Fundin / Etelä-Savon pääomarahaston vuosikokous järjestään etäyhteydellä 6.5.2022 klo 11-12. Rahaston hallinnoinnista vastaava Redstone Nordics Oy on toimittanut osakkaille kutsun vuosikokoukseen sähköpostitse 22.4.2022. Rahasto on yksityisten sijoittajien, Redstone Nordics Oy:n, alueen kaupunkien (Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna) sekä ELY-keskuksen yhteinen hanke kasvuyritysten kehittämisen vauhdittamiseen.

Kokouksessa esitellään 2021 tilinpäätöksen sekä muiden sääntömääräisten asioiden ohella pääomasijoitusrahaston tuorein tilanneraportti sekä hanketoiminnan näkymät. 

Koska South Savo Growth Fundin kokousedustajaa ei ole nimetty, tulee Mikkelin kaupungin nimetä kokousedustaja kuluvan valtuustokauden loppuun saakka. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee vuosikokouksen tiedoksi ja päättää, että South Savo Growth Fundin kokousedustajaksi valtuustokauden loppuun saakka nimetään kaupunginjohtaja ja varalle talousjohtaja.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.