Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 29.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 OOO Ese -yhtiön myyntilupa

MliDno-2022-1528

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon Energia Oy pyytää Mikkelin kaupungilta lupaa ESE-konserniin kuuluvan Venäjällä toimivan OOO ESE -yhtiön mahdolliselle myymiselle.

Hallintosäännön § 28 kohdan 8 mukaisesti konserni- ja elinvoimajaosto laatii esitykset yhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamista, lakkauttamisesta, osakkeiden ja osuuksien ostamista ja myymistä sekä säätiöiden perustamista koskevista asioista.

Konserniohjeen (KV 7.6.2021 § 82, kohta 2) mukaisesti valtuusto määrittelee konsernin rakenteen päättämällä konsernin osien perustamisesta, lakkauttamisesta ja muusta muuttamisesta.

Vuoden 2021 lopussa Etelä-Savon Energia Oy myi Venäjän Tihvinässä sijaitsevan metsänvuokrayhtiön OOO Russkij Les:n (KV 8.11.2021 § 166). Esellä on yhä toinen Venäjällä sijaitseva yhtiö OOO ESE, joka on vastannut rankapuun haketuksesta ja logistiikasta Suomeen.

Ukrainan sodasta johtuen puuhakkeen tuonti Suomeen on päättynyt ja siten OOO ESEn toiminta on ajettu alas, mutta juridisesti OOO ESE on edelleen olemassa oleva yhtiö. Yhtiön lopettamiseksi / yhtiöstä irtautumiseksi on olemassa eri vaihtoehtoja, joista Etelä-Savon Energia Oy:n kannalta tarkoituksenmukaisin ratkaisu olisi yhtiön myynti nimellisellä hinnalla.

Mikkelin kaupungin konserniohjausryhmä puoltaa myyntiluvan myöntämistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Etelä-Savon Energia Oy:lle myönnetään lupa OOO ESE -yhtiön myynnin toteuttamiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

ESE/toimitusjohtaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.