Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 29.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Konsernirakennetta koskevat toimenpiteet

MliDno-2019-2130

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi
  • Tiia Tamlander, vt. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaosto käsitteli 12.4.2022 § 48 vuoden 2020 konsernirakenneselvityksen perusteella tehtyjä ja Talous ja tulevaisuus -ohjelmaan kirjattuja konsernirakennetta koskevia linjauksia. Edellisten lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto nosti keskusteluun Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman myötä esiin nousseita selvitettäviä konsernirakenneasioita.

Keskustelua päätettiin jatkaa 29.4.2022 järjestettävässä ylimääräisessä konserni- ja elinvoimajaoston kokouksessa. Oheismateriaalina olevaan liitteeseen on koottu Tatu- ja Patu -ohjelmista konsernirakennetta koskevat asiat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen konsernirakenteeseen liittyvin toimenpiteiden toteuttamisesta.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että kaupunignjohtaja Timo Halonen selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.