Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 29.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailiseksi ja päätösvaltaiseksi. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.