Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 29.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Kehittämisalustojen esittely

MliDno-2022-1675

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaoston aloitteesta järjestetään Mikkelin kaupungin kehittämisalustojen esittelytilaisuus, johon kutsutaan kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet, sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto.

Kehittämisalustojen esittelytilaisuus järjestetään torstaina 12.5.2022 klo 13.00 alkaen kaupungintalon valtuustosalissa.

Alustava aikataulu:

13.00 EcoSairila

13.45 Kalevankangas

14.30 Memory Campus

15.15 Matkailu ja vapaa-aika

Esittelijöitä ohjeistetaan antamaan noin 20 minuutin mittainen alustus, jonka jälkeen kunkin kehittämisalustan osalta keskustelulle on aikaa noin 20 minuuttia. Tilaisuus päättyy klo 16.00.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että kehittämisalustojen esittelytilaisuus kaupunginhallituksen jäsenille, varajäsenille sekä valtuuston puheenjohtajistolle järjestetään torstaina 12.5.2022 klo 13-16.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että matkailun osio siirretään toiseen ajankohtaan. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.