Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 26.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Strategisten toimenpideohjelmien valmistelu

MliDno-2021-3551

Valmistelija

  • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen ja hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen selostavat kokouksessa strategisten toimenpideohjelmien valmistelutilannetta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto antaa jatkovalmisteluohjeet.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.