Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 26.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eero Aho ja Raimo Heinänen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 28.1.2022 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

 

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.