Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 26.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman valmistelun tilannekatsaus

MliDno-2022-78

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

FCG:n konsultti Eero Laesterä antaa konserni- ja elinvoimajaostolle tilannekatsauksen Palvelut ja tulevaisuus (PATU) -ohjelman valmistelutilanteesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee tiedoksi saamansa tilannekatsauksen

Päätös

Merkittiin. 

Merkitään, että FCG:n konsultti Eero Laesterä selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle. 

Merkitään, että kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Laura Hämäläinen ja henkilöstöjohtaja Maria Närhinen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.