Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Työväen näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:n vuosikokous 22.11.2020

MliDno-2020-2188

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Työväen Näyttämöpäivien Kannatusyhdistys ry:n vuosikokous pidetään perjantaina 20.11.2020 klo 14 alkaen Etelä-Savon Maakuntaliiton tiloissa osoitteessa Mikonkatu 5, Mikkeli. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä.

Mikkelin kaupunki ja Työväen Näyttömöiden Liitto ry voivat nimetä vuosikokoukseen kolme edustajaa, Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys ry kaksi edustajaa ja muut jäsenyhteisöt yhden edustajan. Kullakin edustajalla on yksi ääni. 

Kokouskutsu ja kokouksen esityslista ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää 1–3 kaupungin edustajaa Työväen Näyttämöpäivien Kannatusyhdistys ry:n vuosikokoukseen 20.11.2020 ja ohjeistaa edustajia kokousta varten, mm. hallituksen jäsenten nimeämiseksi.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kokousedustajaksi hallintojohtaja Ari Liikasen. Annettiin ohjeeksi esittää hallituksen jäseneksi Kirsi Olkkosta. 

Tiedoksi

Nimetyt edustajat, Työväen näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.