Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n syyskokous ja valtakunnalliset orkesteripäivät 23 -24.11.2020

MliDno-2020-936

Kuvaus

Suomen Sinfoniaorkesterit ry on lähettänyt jäsenyhteisöilleen kutsun yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen ja orkesteripäiville Kotkaan 23.- 24.11.2020.

Mikkelin kaupunginorkesterilla on oikeus lähettää kokoukseen 2 äänivaltaista jäsentä ja jokaisen äänioikeutta käyttävän on esitettävä hallitukselle tätä tarkoitusta varten valtakirja.

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. hallituksen kokoonpano.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajaksi Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n syyskokoukseen ja orkesteripäiville 23. - 24.11.2020 intendentti Jaakko Antilan, jolla on oikeus käyttää kokouksessa valtakirjalla myös orkesterin äänivaltaa. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päättää mahdollisista ohjeista kokousta varten.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jaakko Antila, Suomen Sinfoniaorkestarit ry

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.