Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Mikkelin seudun Uusyrityskeskus ry Dynamon hallituksen jäsenen nimeäminen

MliDno-2020-810

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi
  • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginlakimies Jukka Savolainen on ollut Mikkelin kaupungin edustaja Uusyrityskeskus Dynamo ry:n hallituksessa. Jukka Savolaisen siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen, ei Mikkelin kaupungilla ole ollut edustajaa yhdistyksen hallituksen kokouksissa syksyllä 2020. Hallitukseen tulee nimetä uusi edustaja.

Uusyrityskeskus Dynamon syyskokous pidettiin 10.11.2020 ja ko. kokoukseen on annettu tieto, että kaupunki nimeää oman edustajansa yhdistyksen hallitukseen mahdollisimman nopeasti ja ilmoittaa valinnasta kun se on tehty.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimjaosto nimeää kokouksessa Mikkelin kaupungin edustajan Uusyrityskeskus Dynamo ry:n hallitukseen vuodelle 2021.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi Uusyrityskeskus Dynamo ry:n hallitukseen vuodelle 2021 palvelupäällikkö Helena Skopan. 

Tiedoksi

Nimetty edustaja, Dynamo / Heli Tavasti

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.