Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Meidän IT ja talous Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 18.11.2020

MliDno-2020-733

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Meidän IT ja Talous Oy järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen 18.11.2020 klo 10 Teams-kokouksena. Asialistalla on hallituksen jäsenen valinta. 

Lappeenranta on osakassopimuksen mukaisesti nimennyt yhtiön hallitukseen *********, joka on irtisanoutunut tehtävästään yhtiön hallituksessa 18.9.2020. Lappeenrannan kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 11,9 % ja vaatii ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä osakeyhtiölain (Luku 5, 4§) mukaisesti. Lappeenrannan kaupunki esittää yhtiökokoukselle uuden jäsenen nimeämistä yhtiön hallitukseen. Muilta osakkailta ei ole tullut esitystä hallituksen jäsenten tai varajäsenten muuttamiseksi, joten nämä jatkavat varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2020 valintojen mukaisina.

Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt 18.8.2020 § 39 yhtiökokousedustajaksi kaupunginlakimiehen ja varalle taloussuunnittelupäällikön.   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee ylimääräisen yhtiökokouksen ja edustajan tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Taloussuunnittelupäällikkö

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.