Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Marraskuun elinvoimakatsaus

MliDno-2020-1216

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen sekä kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen antavat konserni- ja elinvoimajaostolle katsauksen ajankohtaisista elinvoima-asioista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee saamansa katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.