Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Konserniseminaarin 22.10.2020 esittelymateriaali

MliDno-2019-1557

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on mukana vuosien 2019 ja 2020 aikana toteutettavassa Kuntaliiton ja sen konsultointiyhtiö FCG:n "Kohti tulevaisuuden toimintakykyisiä kuntakonserneja" -verkostohankkeessa. Hankkeen tavoitteena on koota ja välittää tietoa kaupunkikonsernien toiminnasta sekä tukea konsernijohtamisen ja omistajaohjauksen kehittämistä. Työskentely koostuu valtakunnallisesta vertaistoiminnasta ja teemakohtaisista asiantuntijaluennoista sekä kaupunkikohtaisten konsernijohtamisen kehittämisen työpajoista. Tietopohjaista työskentelyä tukee konsernijohtamisen tila -arviointikysely sekä kerätyn vertailutiedon analysointi johtopäätöksineen.

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt (10.9.2019 § 83) työpajojen ja seminaarien osallistujiksi kaupunginhallituksen puheenjohtajiston, konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajiston, kaupunginjohtajan, hallintojohtajan, sivistysjohtajan, teknisen johtajan, talousjohtajan, kaupunginlakimiehen ja vt. taloussuunnittelupäällikön.

22.10.2020 verkostohanke järjestää syksyn työpajojen ohella Konsernista synergiaa -konserniseminaarin, jonka teemoina ovat kaupunkien tytäryhteisöjen hallitusten nimeämisprosessit, sote-kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien omistajaohjaus sekä henkilöstöpoliittiset linjaukset kaupunkikonsernissa ja niiden tytäryhteisöissä. Ilmoittautuminen seminaariin päättyy 14.10.2020. Mikkelin kaupunki ei järjestä yhteiskuljetusta seminaariin, vaan suosittelee koronatilanteen vuoksi osallistumista etäyhteydellä. Tilaisuuden kutsu ja ilmoittautumisohjeet on toimitettu nimetyille osallistujille sähköpostitse.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee tiedoksi 22.10.2020 järjestettävän seminaarin ja nimetyt osallistujat.

Päätös

Merkittiin.

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntaliiton ja sen konsultointiyhtiö FCG:n "Kohti tulevaisuuden toimintakykyisiä kuntakonserneja" -verkostohanke järjesti 22.10.2020 konserniseminaarin, jonka teemoina ovat kaupunkien tytäryhteisöjen hallitusten nimeämisprosessit, sote-kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien omistajaohjaus sekä henkilöstöpoliittiset linjaukset kaupunkikonsernissa ja niiden tytäryhteisöissä.

Liitteinä seminaarissa esitelty materiaali.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitiin. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.