Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Outi Kauria ja Ulla Leskinen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 18.6.2020 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.