Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Mikkelin kaupungin konserniohjeen päivittäminen

MliDno-2017-1962

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 28 §:n kohdan 18 mukaan konserni- ja elinvoimajaosto vastaa konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta.

Voimassa olevan konserniohjeen (KV 16.3.2020 § 20) kohdan 4.1 mukaan konserni- ja elinvoimajaosto antaa konserniyhtiöiden hallitusten jäsenten valintaa koskevan ohjeen kaupungin nimeämälle yhtiökokousedustajalle. Kohdan 4.1 viimeisen virkkeen mukaan konserniyhtiöiden tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten osalta valintaa koskevan ohjeen antaa kuitenkin kaupunginhallitus.

Määräys on käytännössä osoittautunut toimimattomaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se esittää kaupunginvaltuustolle, että konserniyhtiöiden tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten valintaa koskeva ohjeistus poistetaan konserniohjeesta.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.