Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Mikkelin Kotikaari ry:n vuosikokous 17.6.2020

MliDno-2020-1252

Valmistelija

 • Tiia Tamlander, taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Kotikaari ry:n vuosikokous järjestetään keskiviikkona 17.6.2020 klo 16.00 alkaen Pappilanpuiston hallinnon tiloissa osoitteessa Kappalaisenkatu 8, 50170 Mikkeli.

Esityslistan mukaan kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

 • Vuoden 2019 toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon esittely
  • Aineistot jaetaan ja esitellään kokouksessa
 • Tilinpäätöksen 2019 vahvistaminen
 • Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • Vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely
  • Jaetaan ja esitellään kokouksessa, saatavana etukäteen 16.6.2020 alkaen Pappilanpuiston hallinnon tiloista
 • Vuoden 2021 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen
 • Hallituksen puheenjohtajan valitseminen seuraavalle toimikaudelle 2020-2021
 • Hallituksen varsinaisten kuuden jäsenen ja kahden varajäsenen valitseminen seuraavalle toimikaudelle 2020-2021
  • Hallituksen jäsenet aiemmalla toimikaudella ovat olleet
   • *********, hallituksen puheenjohtaja
   • *********, hallituksen varapuheenjohtaja
   • *********, hallituksen jäsen
   • *********, hallituksen jäsen
   • *********, hallituksen jäsen
   • *********, hallituksen jäsen
   • *********, hallituksen jäsen
 • Varsinaisten tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen tarkastamaan vuoden 2021 hallintoa ja tilejä
  • Yhdistyksen tilintarkastajana on toiminut *********, BDO Audiator Oy
 • Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden suuruudesta päättäminen
 • Vuosikokousten kutsutavasta päättäminen
 • Hallituksen esittämät asiat
 • Kokousedustajien esittämät asiat
 • Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajan yhdistyksen vuosikokoukseen ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kokousedustajaksi kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttisen.

Tiedoksi

Edustajaksi nimetty

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.