Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Konserniyhtiöiden kuulemistilaisuudet 2020

MliDno-2020-258

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaoston 4.2.2020 § 11 hyväksymät konserniyhtiöiden kuulemistilaisuudet ma 27.4.2020 ja ma 18.5.2020 jouduttiin perumaan koronavirusepidemian vuoksi.

Kuulemistilaisuuksille sovitaan uudet ajankohdat syksyllä, kun koronavirustilanne rauhoittunut.

Kokoontumisrajoitusten vuoksi myös vuoden 2020 konsernipäivän valmistelu on viivästynyt.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto linjaa mahdollisuudesta hyödyntää tarvittaessa etäyhteyksiä kuulemistilaisuuksien järjestämisessä koronaviruksen vuoksi. Kuulemistilaisuuksien ajankohdat sovitaan syksyllä.

Syksyn aikana ratkaistaan myös konsernipäivän järjestämisajankohta ja -tapa koronatilanne huomioiden.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti järjestää kuulemistilaisuuksia seuraavasti: 

  • 25.8.2020 klo 15.00
  • 28.9.2020 klo 15.00

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.