Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Konserni- ja elinvoimajaoston kokousaikataulu 18.8.2020 - 12.1.2021

MliDno-2017-1662

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni-​ ja elinvoimajaoston kokouksista on laadittu seuraava alustava ehdotus kokousaikatauluksi ajalle 18.8.2020 - 12.1.2021:

  • ti 18.8.2020
  • ti 15.9.2020
  • ti 13.10.2020
  • ti 17.11.2020
  • ti 15.12.2020
  • ti 12.1.2021


Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Konserni-​ ja elinvoimajaosto kokoontuu tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina.

Konserni-​ ja elinvoimajaoston kokoukset alkavat klo 16.00.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni-​ ja elinvoimajaosto hyväksyy ehdotetun kokousaikataulun.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.