Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kiint. Oy Mikkelin Tietotaitokorttelin yhtiökokous 30.6.2020 ja ennakkokanta yhtiöjärjestyksen muutokseen (lisäpykälä)

MliDno-2020-522

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistö Oy Mikkelin Tietotaitokorttelin varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 30.6.2020 klo 13.00 alkaen tilassa LK 7 nh 1003 osoitteessa Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat oheismateriaalina olevan esityslistan mukaisesti.

Lisäksi esityslistalla on pykälä yhtiöjärjestyksen muutoksen käsittelemisestä. Yhtiön toimitusjohtajalta 16.6.2020 saatujen lisätietojen mukaan yhtiöjärjestykseen esitetään liitteestä ilmeneviä päivityksiä.

Mikkelin kaupungin konserniohjeen kohdan 4.6 kohdan mukaan tytäryhtiöllä on velvollisuus pyytää kaupungin ennakkokantaa mm. yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt 20.6.2017 kokouksessaan Kiinteistö Oy Mikkelin Tietotaitokorttelin yhtiökokousedustajiksi vuokrauspäällikön ja varaedustajaksi kiinteistöjohtajan. Vuokrauspäällikön tehtävä on lakannut, joten yhtiökokousedustaja on kiinteistöjohtaja. Kiinteistöjohtaja on ko. ajankohtana estynyt osallistumasta kokoukseen, joten yhtiökokousedustajaksi esitetään rakennuttajapäällikköä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto ilmoittaa ennakkokantanaan hyväksyvänsä esitetyn yhtiöjärjestyksen muutoksen. Jaosto kehottaa yhtiötä toimittamaan 16.6.2020 Mikkelin kaupungille toimitetun yhtiöjärjestyksen päivitysesityksen pikimmiten myös muille yhtiön osakkeenomistajille aiemmin toimitetun yhtiökokousaineiston täydennyksenä.

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Kiinteistö Oy Tietotaitokorttelin varsinaisen yhtiökokouksen ajankohdan tiedoksi, nimeää yhtiökokousedustajaksi rakennuttajapäällikön ja antaa kokousedustajalle tarpeelliseksi katsomansa ohjeistukset.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto nimesi yhtiökokousedustajaksi rakennuttajapäällikkö Heidi Vanhasen.

Tiedoksi

Nimetty edustaja, Mikkelin Tietotaitokortteli Oy, konsernivastuuhenkilö/Linda Asikainen

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.