Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Elinvoimakatsausten antaminen konserni- ja elinvoimajaostolle

MliDno-2020-1216

Valmistelija

  • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi
  • Tiia Tamlander, taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 28 §:n mukaan konserni- ja elinvoimajaoston tehtäviin kuuluu mm. tiivis yhteistyö kaupngin kehitysyhtiön kanssa sekä konsernin ja muiden elinkeinotoimijoiden välisen yhteistyön edistäminen ja kehittäminen.

Kehitysyhtiö Miksein toimitusjohtajan kanssa on valmisteltu toimintamallia, jossa syksystä 2020 alkaen kuluvan valtuustokauden loppuun saakka annettaisiin kehitysyhtiön edustajan toimesta ajankohtaiskatsaus Mikkelin elinvoima-asioista jokaisen konserni- ja elinvoimajaoston kokouksen alussa. Katsausten antamiseen osallistuu myös kaupungin strategia- ja kehityspäällikkö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää kutsua kokouksiinsa syksystä 2020 alkaen kuluvan valtuustokauden loppuun saakka kehitysyhtiö Miksein edustajan sekä kaupungin strategia- ja kehityspäällikön elinvoimakatsausten antamista varten.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, toimitusjohtaja; strategia- ja kehityspäällikkö

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.