Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Työväen näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:n vuosikokous

MliDno-2021-4186

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Työväen näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:n vuosikokous järjestetään torstaina 18.11.2021 klo 12.00 Etelä-Savon maakuntaliiton tiloissa osoitteessa Mikonkatu 5, Mikkeli.

Mikkelin kaupunki ja Työväen Näyttömöiden Liitto ry voivat nimetä vuosikokoukseen kolme edustajaa, Mikkelin Teatterin kannatusyhdistys ry kaksi edustajaa ja muut jäsenyhteisöt yhden edustajan. Kullakin edustajalla on yksi ääni. Mikkelin kaupungin nimeäminä jäseninä yhdistyksen hallituksessa ovat toimineet Kirsi Olkkonen sekä Timo Halonen. Näistä Halonen on erovuorossa. 

Kokouskutsu ja kokouksen esityslista ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää 1–3 kaupungin edustajaa Työväen Näyttämöpäivien Kannatusyhdistys ry:n vuosikokoukseen 18.11.2021 ja ohjeistaa edustajia kokousta varten hallituksen jäsenen nimeämiseksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Jaosto nimesi kokousedustajaksi Satu Taavitsaisen ja antoi ohjeeksi esittää hallituksen jäseneksi Timo Halosta.

Tiedoksi

nimetyt edustajat, Työväen näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.