Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n syyskokous 2021

MliDno-2020-936

Valmistelija

  • Jaakko Antila, intendentti, jaakko.antila@sivistys.mikkeli.fi
  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomen Sinfoniaorkesterit ry on lähettänyt jäsenyhteisöilleen kutsun yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen Helsinkiin 23.11.2021.

Mikkelin kaupunginorkesterilla on oikeus lähettää kokoukseen 2 äänivaltaista jäsentä ja jokaisen äänioikeutta käyttävän on esitettävä hallitukselle tätä tarkoitusta varten valtakirja.

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. hallituksen kokoonpano. Kokouskutsu ja esityslista esitetään oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n syyskokouksen 23.11.2021 tiedoksi ja nimeää kaupungin edustajaksi nuotistonhoitaja-tuottaja Jukka Mäkelän, sekä ohjeistaa tarvittaessa edustajaa kokousta varten.

Päätös

Merkittiin ja hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginorkesteri

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.