Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Heli Kauppinen ja Satu Taavitsainen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 18.11.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.