Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja Mikkelin kaupungin välinen kumppanuussopimus 2022

MliDno-2016-422

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja kaupungin välinen sopimus vuosille 2020-​2021 on hyväksytty 19.12.2020 § 527. Lisäksi sopimusta on tarkistettu kaupunginhallituksessa 22.2.2021 § 82. Sopimuksen taloudellinen arvo on ollut 1.275.000 euroa (+ alv 24 %).

Kaupunginhallitus on linjannut kokouksessaan 19.4.2021 § 160, että elinvoimatyön uudistamisen tavoite on, että

 • Kaupungin uudistetut elinvoimapalvelut vastaavat hyvin asiakkaiden tarpeita ja palveluja käytetään mielellään niiden ajankohtaisuuden, nopeuden, joustavuuden ja kustannustehokkuuden ansiosta.
 • Palvelut lisäävät selkeästi myönteistä yritysilmapiiriä Mikkelissä.
 • Elinvoimatyön uudistamisen hyötyjinä ovat kuntalaiset, eri elinvoimatyöhön liittyvät toimijat sekä erityisesti alueen yritykset ja elinkeinoelämä.
 • Kaupungin uusittu elinvoimatyön johtamistapa on selkeää ja voimassa olevan elinvoimaohjelman mukaista.
 • Alueen maine sekä elinvoimaisuus ovat parantuneet uusien ja yhteistyöaktiivisten elinvoimapalveluiden joustavuuden ja tehokkuuden ansiosta.
   

Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt, että Miksein rooliin ja palvelusopimukseen liittyen seuraavaa:

 • Miksein palvelusopimuksessa painotetaan nykyistä enemmän tuloksellista elinvoimatyötä ja tilausta tarkistetaan näiltä osin vuoden 2022 alusta alkaen
 • Matkailu säilyy osana kehitysyhtiötä
 • Miksein palvelusopimusta tarkistetaan Matkailun osalta siten, että matkailuyritysten kehittämiseen tilataan nykyistä enemmän resurssia ja lisäksi matkailun kehittämisen tavoitteet määritellään nykyistä tarkemmin
   

Miksein hallitus on käsitellyt omalta osaltaan uutta sopimusta vuodelle 2022 ja sitä esitellään kokouksessa. Lisäksi kokouksessa esitellään Miksei Oy:n raporttiluonnos vuoden 2021 toteumasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee asian tiedoksi ja antaa mahdolliset jatkovalmisteluohjeet

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Jaosto palautti yksimielisesti sopimusluonnoksen uuteen valmisteluun siten, että ensin tulee selvittää kaupungin matkailumarkkinoinnin mahdollinen itsenäinen asema omana yhtiönä tai kaupungin omana toimintana. Lisäksi jaosto päätti, että asia pitää tuoda jaostolle uudelleen arvioitavaksi viimeistään tammikuussa vuonna 2022.  

Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n vt. toimitusjohtaja Juha Kauppinen selosti asiaa jaostolle.

Merkitään, että tämä asia käsiteltiin yhdessä § 99 kanssa.

Tiedoksi

Miksei/toimitusjohtaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.