Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Konserniyhtiöiden kuuleminen 2021 / Etelä-Savon Koulutus Oy

MliDno-2021-2918

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on määritellyt talousarviossa yhdelletoista tytäryhtiölle valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Näiden yhtiöiden tehtävänä on palvelutuotannon hoitaminen tai kaupungin kehittämistoimintaan keskeisesti osallistuminen. Yhteisöjen tavoitteet valmistellaan yhteistyössä tytäryhtiön ja yhteisön konsernivastuuhenkilön kanssa.  

Osana Mikkelin kaupungin toteuttamaa omistajaohjausta yhtiöt kutsutaan vuosittain konserni- ja elinvoimajaoston kuultavaksi. Kuulemistilaisuudessa saadaan yhtiöittäin mm. tiivis ajankohtaiskatsaus sekä selvitys viimeaikaisesta kehityksestä ja tulevaisuudennäkymistä.  

Etelä-Savon Koulutus Oy (Esedu) on kutsuttu kuultavaksi konserni- ja elinvoimajaoston kokoukseen tiistaina 16.11.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee tiedoksi saamansa katsauksen.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Raine Lehkonen ja toimitusjohtaja Arja Flinkman selostivat asiaa jaostolle.