Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Kiinteistö Oy Mikkelin Tietotaitokortteli ylimääräinen yhtiökokous

MliDno-2021-2338

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistöosakeyhtiö Mikkelin Tietotaitokortteli järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen torstaina 25.11.2021 klo 14.30 Teams-yhteydellä.

Ainoana päätettävänä asiana kokouksen asialistalla on yhtiön hallituksen nimeäminen. Mikkelin kaupunki omistaa yhtiöstä 51,56 %, ja on oikeutettu esittämään yhtiön hallitukseen kolmea varsinaista jäsentä, sekä heille henkilökohtaisia varajäseniä. Yhtiön hallituksessa Mikkelin kaupungin nimeäminä varsinaisina jäseninä ovat toimineet Kalle Nieminen, Pekka Ahonen sekä Miikka Kirjalainen. Heidän henkilökohtaisina varajäsenenä ovat toimineet Jukka Savolainen, Outi Kauria sekä Jarmo Kemppainen.

Mikkelin kaupungin edustajana yhtiökokouksessa toimii palvelujohtaja ja varalla strategia- ja kehityspäällikkö (koel 31.8.2021 § 73).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Kiinteistöosakeyhtiö Mikkelin Tietotaitokorttelin ylimääräisen yhtiökokouksen ja kokousedustajan tiedoksi, sekä ohjeistaa edustajaa hallituksen jäsenten ja varajäsenten nimeämiseksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Jaosto antoi ohjeeksi esittää hallituksen jäseneksi Jatta Juholaa, Jani Sensiota, Miikka Kirjalaista sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi Pertti Anttosta, Outi Kauriaa ja Eero Ahoa. Puheenjohtajaksi esitetään Jatta Juholaa.

Tiedoksi

palvelujohtaja, strategia- ja kehityspäällikkö, toimitusjohtaja/Tietotaitokortteli, nimetyt henkilöt

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.