Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Kiinteistö Oy Kenkäveronniemi ylimääräinen yhtiökokous

MliDno-2021-4130

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistöosakeyhtiö Kenkäveronniemi järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen torstaina 25.11.2021 klo 14.00 alkaen Teams-kokouksena. 

Kokouksen asialistalla on ainoana päätettävänä asiana yhtiön hallituksen nimeäminen. Mikkelin kaupunki omistaa yhtiöstä 66,70 % ja on oikeutettu esittämään hallitukseen kolmea varsinaista jäsentä sekä kahta varajäsentä. Aiemmin Mikkelin kaupungin nimeäminä hallituksen jäseninä ovat toimineet Anni Panula-Ontto-Suuronen (pj), Reijo Grönlund sekä Mali Soininen. Varajäseninä ovat toimineet Petri Pekonen ja Jorma Vilhunen.

Yhtiökokousedustajana toimii hallintojohtaja ja varaedustajana palvelujohtaja (koel 31.8.2021 § 73).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee kokouksen ja kokousedustajan tiedoksi, sekä ohjeistaa edustajaa hallituksen jäsenten ja varajäsenten nimeämiseksi. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Jaosto antoi ohjeeksi esittää hallituksen jäseneksi Ismo Rahikaista, Anni Panula- Ontto- Suurosta ja Mali Soinista sekä varajäseniksi Petri Pekosta ja Eero Ahoa. Puheenjohtajaksi esitetään Anni Panula- Ontto- Suurosta.

Tiedoksi

hallintojohtaja, palvelujohtaja. toimitusjohtaja/Kiint Oy Kenkäveronniemi, nimetyt henkilöt

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.