Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jenni Tissari ja Jukka Saikkonen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 17.12.2020 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

 

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jenni Tissari ja Petri Tikkanen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.