Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Palkattoman virkavapaan myöntäminen Hannu Korhoselle

MliDno-2018-1381

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön luvun 6 henkilöstöasiat § 59 mukaan kaupunginjohtajalla ja palvelualuejohtajilla on oikeus myöntää harkinnanvaraista virka-tai työvapaata enintään vuoden ajaksi. Tätä pitemmät harkinnanvaraiset virka- tai työvapaat myöntää konserni- ja elinvoimajaosto.

Hannu Korhonen anoo palkatonta virkavapaata Urpolan koulun luokanopettajan virasta ajalle 1.1.-30.6.2021 hoitaakseen projektipäällikön tehtävää Meijän Mikkeli -hankkeessa. Hannu Korhoselle on aiemmin myönnetty virkavapaata ajalla 1.7.2018-30.12.2020. Sivistysjohtaja Virpi Siekkinen puoltaa virkavapaan myöntämistä. 

Henkilöstöpalvelut puoltaa virkavapaan myöntämistä. Perusteluna virkavapaan puoltamiselle on se, että kyseessä on määräaikainen projektiluonteinen tehtävä oman työnantajan palveluksessa ja tehtävän katsotaan hyödyntävän työnantajaa jatkossa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää myöntää Hannu Korhoselle hänen pyytämänsä palkattoman virkavapaan ajalle 1.1.-30.6.2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualue/ sivistysjohtaja Virpi Siekkinen, projektipäälliikö Hannu Korhonen, palvelupäällikkö Sari Markus, henkilöstösihteeri Seija Tikkanen, rehtori Hanna-Kaisa Pylkkänen, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.