Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Palkattoman työloman myöntäminen etsivä nuorisotyöntekijä Anne-Mari Hynöselle

MliDno-2020-2488

Valmistelija

  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi
  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön luvun 6 henkilöstöasiat § 59 mukaan kaupunginjohtajalla ja palvelualuejohtajilla on oikeus myöntää harkinnanvaraista virka- tai työvapaata enintään vuoden ajaksi. Tätä pitemmät harkinnanvaraiset virka- tai työvapaat myöntää konserni- ja elinvoimajaosto.

Anne-Mari Hynönen anoo palkatonta työlomaa etsivänuorisotyöntekijän tehtävästä ajalle 8.2.2021-31.12.2022 hoitaakseen  Uudenmaan TE toimiston hallinnoimaan Onni hankkeen kehittämisasiantuntijan tehtävää. Toimipiste sijaitsee ohjaamo Olkkarissa. Onni hankeen tavoitteen on luoda valtakunnallinen malli Ohjaamoiden psykososiaaliselle tuelle parantamaan nuorten aikuisten toimintakykyä, ehkäisemään syrjäytymistä ja levittää vahvuuksiin keskittyvää työotetta Ohjaamoissa. Sivistysjohtaja Virpi Siekkinen puoltaa virkavapaan myöntämistä. 

Henkilöstöpalvelut puoltaa virkavapaan myöntämistä. Perusteluna virkavapaan puoltamiselle on se, että kyseessä on määräaikainen projektiluonteinen tehtävä, joka tukee kaupungin oman toiminnan kehittämistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää myöntää Anne-Mari Hynöselle hänen pyytämänsä palkattoman työloman ajalle 8.2.2021-31.12.2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualue/ Sivistysjohtaja Virpi Siekkinen, nuorisopäällikkö Tarja Sinioja, etsivänuorisotyöntekijä Anne-Mari Hynönen,henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.