Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Omistajaohjaus / Efetta Oy (lisäpykälä)

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 24.1 § 17 ja 20 kohta