Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Mikkelin Ravirata Oy:n yhtiökokous 10.12.2020

MliDno-2020-1183

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Ravirata Oy järjesti yhtiökokouksen 10.12.2020. Kokouskutsu toimitettiin Mikkelin kaupungille 27.11. Esityslistalla olivat muun muassa seuraavat yhtiöjärjestyksen edellyttämät asiat:

  • päättäminen hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
  • hallituksen puheenjohtajan ja varsinaisten jäsenien valinta
  • tilintarkastajien valinta


Oheismateriaalina kokouskutsu ja esityslista. Konserni- ja elinvoimajaoston päätöksen mukaisesti Mikkelin kaupungin edustajana yhtiökokouksessa toimii hallintojohtaja ja varajäsenenä kaupunginlakimies.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee jälkikäteen tiedoksi yhtiökokouksen ja nimetyn kokousedustajan.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.