Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Konserni- ja elinvoimajaoston kokousaikataulut kevät 2021

MliDno-2017-1662

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni-​ ja elinvoimajaoston kokouksista on laadittu seuraava alustava ehdotus kokousaikatauluksi ajalle 1.1.2021 - 15.6.2021:

  • tiistai 12.1.2021 (päätetty 16.6.2020)
  • tiistai 9.2.2021
  • tiistai 9.3.2021
  • tiistai 13.4.2021
  • tiistai 11.5.2021
  • tiistai 15.6.2021


Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Konserni-​ ja elinvoimajaosto kokoontuu tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina.

Konserni-​ ja elinvoimajaoston kokoukset alkavat klo 16.00.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyy esitetyn kokousaikataulun.

Päätös

Koska meneillään oleva valtuutokausi päättyy 31.5.2020, niin esittelijä muutti esitystään siten, että perutaan konserni- ja elinvoimajaoston kokous 15.6.2021. Muilta osin konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyi esitetyn kokousaikataulun.

Tiedoksi

Miksei Oy, strategia- ja kehityspäällikkö

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.