Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy ylimääräinen yhtiökokous 18.12.2020

MliDno-2020-972

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen 18.12.2020 klo 9 Kouvolan kampuksella. Osallistuminen on mahdollista myös etäyhteydellä. 

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään ammattikorkeakouluyhteisöstä (henkilökunnan sekä opiskelijoiden valitsema jäsen) valittujen jäsenten valinnan vahvistaminen Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen, toimikaudelle 1.1.2021 – 31.12.2022. Kokouskutsu liitteenä sekä kokouksen esityslista oheismateriaalina.

Konserni- ja elinvoimajasoton päätöksen 18.8.2020 § 39 mukaisesti Mikkelin kaupungin edustajana yhtiökokouksessa toimii hallintojohtaja ja varalla kaupunginlakimies.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee tiedoksi ylimääräisen yhtiökokouksen sekä kokousedustajan.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.