Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 15.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Uusyrityskeskus Dynamon syyskokous 24.11.2022

MliDno-2022-5597

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun Uusyrityskeskus ry (Dynamo) järjestää syyskokouksen torstaina 24.11.2022 klo 14.00 alkaen. Konserni- ja elinvoimajaoston 18.8.2020 § 39 päätöksen mukaisesti kaupungia edustaa kokouksessa strategia- ja kehityspäällikkö sekä varaedustajana toimii hallintojohtaja. Mikkelin nimeämänä jäsenenä yhdistyksen hallituksessa on toiminut Raimo Heinänen.

Kokousmateriaali toimitetaan osallistujalle ennen kokousta. Ennakkoon saadun tiedon mukaan yhdistyksen hallitus ei esitä muutoksia yhdistyksen jäsenmaksuihin. Konserni- ja elinvoimajaoston tulee esittää yhtä jäsentä yhdistyksen hallitukseen. Yrityspalveluiden ja työllisyyspalveluiden yhteensovittaminen tarkoituksenmukaisella tavalla tulee olemaan merkittävä asia Mikkelin kaupungin sekä Uusyrityskeskus Dynamon välisessä yhteistyössä TE2024-uudistuksen lähestyessä. Hallituksen jäsenen nimeämisessä on siten perusteltua arvioida Mikkelin kaupungin työllisyyspalveluiden edustajan esittämistä yhdistyksen hallitukseen. 

Kokouksessa käsiteltävä asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien (2 kpl) valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Hallituksen jäsenten lukumäärän päättäminen

5. Hallituksen puheenjohtajan valinta

6. Hallituksen jäsenten valinta

7. Tilintarkastajien valinta (2 kpl)

8. Jäsenmaksut vuonna 2023

9. Vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

10. Toimintaraportti vuodelta 2022

11. Muut asiat

12. Kokouksen päätös

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee kokouksen sekä kokousedustajan tiedoksi, sekä ohjeistaa kokousedustajaa hallituksen jäsenen nimeämiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.