Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 15.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Toivakan kunnan myyntitarjous Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeista

MliDno-2022-1372

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Toivakan kunta on lähestynyt kaikkia Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajakuntia, Suur-Savon Energiasäätiötä  ja Suur-Savon Sähkö Oy:tä avoimella Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myyntitarjouskirjeellä.

Toivakan kunta tarjoaa myyntiin 150 kappaletta Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita 8000 euron kappalehintaan. Kirjeessä todetaan, että kaikki osakeomistuksesta kiinnostuneet tahot voivat jättää osakkeista tarjouksia, myös kirjeen jakelun ulkopuoliset tahot. Kirjeessä kuitenkin mainitaan, että Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajakunnilla on ensisijainen ja yhtiöllä toissijainen lunastusoikeus yhtiön omien osakkeiden kaupoissa.

Tarjouksia pyydetään 20.11.2022 klo 15.00 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että Mikkelin kaupunki ei ole kiinnostunut ostamaan Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäsen) ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Minna Pöntinen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsen) ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että kokouksen sihteerinä tämän pykälän ajan toimi vs. taloussuunnittelupäällikkö Janne Skott.

Tiedoksi

Toivakan kunta/kirjaamo

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.