Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 15.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Mikkelin Jäähalli Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 7.12.2022

MliDno-2022-5599

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Jäähalli Oy järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen keskiviikkona 7.12.2022 klo 14 alkaen Naistinki Oy:n toimistolla, Prikaatinkatu 10, Mikkeli.

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle energiakustannusten sekä pääomakustannusten huomattavan nousun vuoksi. Kokouksen esityslista esitetään oheismateriaalina.

Mikkelin kaupungin edustajana kokouksessa toimii sivistysjohtaja ja varalla kaupunginlakimies (konserni- ja elinvoimajaosto 31.8.2021 § 73).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee kokouksen tiedoksi, sekä tarvittaessa antaa ohjeistusta kokousedustajalle.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustajalle ohjeeksi hyväksyä yhtiön hallituksen esitys.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.