Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 15.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Konserniyhtiöiden kuuleminen / Mikkelin Ravirata Oy

MliDno-2022-1817

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on määritellyt talousarviossa yhdelletoista tytäryhtiölle valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Näiden yhtiöiden tehtävänä on palvelutuotannon hoitaminen tai kaupungin kehittämistoimintaan keskeisesti osallistuminen. Yhteisöjen tavoitteet valmistellaan yhteistyössä tytäryhtiön ja yhteisön konsernivastuuhenkilön kanssa.  

Osana Mikkelin kaupungin toteuttamaa omistajaohjausta ja konsernivalvontaa yhtiöt kutsutaan vuosittain tai tarvittaessa useammin konserni- ja elinvoimajaoston kuultavaksi. Tilaisuuksissa keskustellaan mm. yhtiöiden ajankohtaisista asioista, viimeaikaisesta kehityksestä sekä tulevaisuudennäkymistä.

Mikkelin Ravirata Oy on kutsuttu kuultavaksi konserni- ja elinvoimajaoston kokoukseen tiistaina 15.11.2022. Yhtiötä tilaisuudessa edustaa toimitusjohtaja Kari Tiainen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee saamansa katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Mikkelin Ravirata Oy:n toimitusjohtaja Kari Tiainen selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.