Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 15.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Konserni- ja elinvoimajaoston kokoukset kevät 2023

MliDno-2021-2917

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaoston kokousaikatauluksi vuoden 2023 alkupuoliskolle esitetään seuraavaa:

  • Tiistai 10.1.2023 (päätetty 10.5.2022 § 65)
  • Tiistai 14.2.2023
  • Tiistai 14.3.2023
  • Tiistai 11.4.2023
  • Tiistai 9.5.2023
  • Tiistai 6.6.2023


Kokoukset alkavat klo 13.00.

Aikatauluun voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia. Konserni-​ ja elinvoimajaosto kokoontuu tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyy kuvaustekstissä esitetyn kokousaikataulun ajalle tammi-kesäkuu 2023, sekä valtuuttaa puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan tarvittaessa sopimaan mahdollisista kokousaikataulun muutoksista.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.