Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 15.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Karjala-tietokantasäätiö sr:n purkaminen

MliDno-2022-5470

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on ollut vuonna 1989 perustamassa Karjala-tietokantasäätiötä, jonka sääntöjen mukaisena tarkoituksena on ylläpitää Karjala-tietokantaa, johon on koottu luovutetun Karjalan seurakuntien kirkonkirjojen sisältämiä tietoja. Karjala-tietokannan tietoja on tallennettu Kansallisarkistossa säilytettävistä lakkautettujen seurakuntien kirkonkirjoista.

Kansallisarkisto on ottanut uuden Karjala-tietokunnan käyttöliittymän käyttöön vuonna 2022 ja kaikki Säätiön vastuut Karjala-tietokantaan ovat päättyneet. Säätiöllä ei siis ole enää sääntöjen mukaista tarkoitusta, jota varten se on perustettu. Säätiön tarkoitusta ei voi myöskään muuttaa. Lisäksi säätiön jäljellä olevat varat huomioiden sillä ei ole myöskään taloudellisia toimintaedellytyksiä. Ei ole myöskään ole olemassa tarkoitukseltaan toista samankaltaista säätiötä, johon se voisi sulautua.

Karjala-tietokantasäätiön hallitus on päättänyt 8.6.2022 purkaa säätiön ja asettaa säätiön selvitystilaan säätiölain 12 luvun 3 §:n mukaisesti. Säätiön purkautuessa hallitus  on päättänyt luovuttaa säätiön jäljelle jäävän omaisuuden säätiön sääntöjen 14 §:n mukaisesti Kansallisarkistolle, joka on sitoutunut jatkamaan Karjala-tietokannan toimintaa.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 28 §:n 1 momentin 8. kohdan mukaan konserni- ja elinvoimajaosto muun muassa laatii esitykset yhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamisista ja  lakkauttamisista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Karjala-tietokantasäätiö sr:n purkamisen hyväksymistä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tilitarkiainen Ky

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.