Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 15.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Itärata Oy edustajien nimeäminen

MliDno-2022-5200

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Itärata Oy:n ensimmäinen osakastapaaminen järjestetään keskiviikkona 23.11.2022, klo 15:30-19:30 Kouvolan kaupungintalolla (Torikatu 10, Kouvola).

Tilaisuuteen on kutsuttu kunkin omistajakunnan ja valtio-omistajan edustajat sekä Itärata Oy:n hallituksen jäsenet ja henkilökunta. Kunkin omistajakunnan odotetaan ilmoittavan tilaisuuteen yhden virkamies- ja yhden luottamushenkilöjohdon edustajan. Valtio-omistajan odotetaan osaltaan ilmoittavan tilaisuuteen osallistuvat henkilöt.

Tilaisuuteen tulee ilmoittautua 16.11.2022 mennessä.

Tilaisuuden ohjelma klo 15.30 alkaen

  • Tervetuloa Kouvolaan, kaupunginjohtaja Marita Toikka
  • Valtioneuvoston tervehdys, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (teams)
  • Itärata Oy, hallituksen puheenjohtaja Arto Räty
  • Itärata -tilannekatsaus, toimitusjohtaja Petteri Portaankorva
  • n. 17:30 Päivällinen
  • 19:30 Tilaisuus päättyy


Mikkelin kaupungin tulee nimetä edustajansa tilaisuuteen. Tarkoituksenmukaista olisi, että nimetyt henkilöt toimisivat Mikkelin kaupungin edustajina myös tulevissa osakastapaamisissa valtuustokauden loppuun saakka.

Mikkelin kaupunki ei ole aiemmin nimennyt edustajaa myöskään Itärata Oy:n yhtiökokouksiin. Myös yhtiökokousedustaja ja varaedustaja tulee nimetä kuluvan valtuustokauden loppuun saakka. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee ensimmäisen osakastapaamisen tiedoksi sekä nimeää kaupungin edustajat osakastapaamisiin kuluvan valtuustokauden loppuun saakka (nimetään yksi henkilö luottamushenkilöjohdosta ja yksi henkilö viranhaltijajohdosta).

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto nimeää Mikkelin kaupungin edustajan ja varaedustajan Itärata Oy:n yhtiökokouksiin kuluvan valtuustokauden loppuun saakka.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi Mikkelin kaupungin edustajiksi osakastapaamisiin kuluvan valtuustokauden loppuun saakka Jouni Riihelän ja Pirjo Siiskosen. 

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto nimesi Mikkelin kaupungin edustajaksi Itärata Oy:n yhtiökokouksiin kaupunginjohtajan ja varaedustajaksi hallintojohtajan kuluvan valtuustokauden loppuun saakka.

Tiedoksi

Nimetyt edustajat, Itärata Oy/toimitusjohtaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.