Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 15.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Irtisanoutuminen Meidän IT ja talous Oy:n hallituksen varajäsenyydestä

MliDno-2022-1443

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vs. taloussuunnittelupäällikkö Janne Skott on irtisanoutunut Meidän IT ja talous Oy:n (Meita) hallituksen varajäsenen paikalta (Tiia Tamlanderin henkilökohtainen varajäsen). Irtisanoutumisella varmistetaan, ettei vs. taloussuunnittelupäällikkö ole Mikkelin kaupungin sisäisessä työnjaossa tapahtuvien muutosten seurauksena esteellinen hoitamaan Meita -yhteistyöhön liittyviä virkatehtäviä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin. 

Merkitään, että Janne Skott ilmoitti olevansa esteellinen (oma asia) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Meidän IT ja talous Oy/toimitusjohtaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.