Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Palvelusopimus Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa

MliDno-2016-422

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaoston 16.11.2022 §:n 98 annetun toimeksiannon mukaisesti kaupungin ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n välillä on jatkettu neuvotteluja palvelusopimuksen sisällöstä. Neuvottelujen mukainen palvelusopimusluonnos on liitteenä. 

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Timo Paakki esittelee asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan palvelusopimuksen.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun valmisteluohjeiden mukaisesti.

Merkitään, että kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Laura Hämäläinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Timo Paakki esitteli asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen ja hallintojohtaja Ari Liikanen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

  • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n palvelusopimusta on valmisteltu edelleen konserni- ja elinvoimajaoston edellisessä kokouksessa 10.5.2022 § 60 antaman ohjeistuksen pohjalta.

Kehitysyhtiön hallitus käsittelee sopimusluonnosta 14.6.2022 aamulla, ja mikäli hallitus päättää esittää oheismateriaalina olevaan palvelusopimusluonnokseen muutoksia, tuodaan ne kokouksessa konserni- ja elinvoimajaoston tietoon. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto esittää kaupunginhallitukselle palvelusopimuksen hyväksymistä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Asiasta käydyn keskustelun aikana Satu Taavitsainen teki esityksen asian palauttamisesta uudelleenvalmisteluun. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Merkitään, että Miksei Oy:n toimitusjohtaja Timo Paakki ja hallituksen puheenjohtaja Tomi Sikanen selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle ja olivat kokouksessa läsnä tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällukkö Aki Kauranen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.