Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Palkaton virkavapaa luokanopettaja Outi Kunnamo

MliDno-2022-2156

Valmistelija

  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi
  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Luokanopettaja Outi Kunnamo hakee virkavapaata ajalle 15.6.2022-31.7.2023 perusteluna työskentely toisen työnantajan palveluksessa määräaikaisesti.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 6 luku toimivalta henkilöstöasioissa 59 § virka- ja työvapaat mukaan kaupunginjohtajalla ja palvelualuejohtajilla on oikeus myöntää harkinnanvaraista virka- tai työvapaata enintään vuoden ajaksi. Tätä pitemmät harkinnanvaraiset virka- tai työvapaat myöntää konserni- ja elinvoimajaosto.

Voimassa olevien harkinnanvaraisten palkattomien Mikkelin kaupungin periaatteiden mukaan opetusalan virkaehtosopimuksen kuuluvien henkilöiden on haettava virkavapaata koko lukuvuodeksi.

Sivistysjohtaja Virpi Siekkinen ja rehtori Janne Syrjäläinen puoltavat virkavapaan myöntämistä. Perusteluna virkavapaan myöntämiselle on se,​ että kyseessä on hieman yli vuoden kestävä määräaikainen tehtävä, mutta käytännössä kuitenkin vain yhden lukuvuoden poissaolo. Kyseessä on hake, joka tukee työntekijän osaamista ja virkavapaan katsotaan olevan kaupungin edun mukaista.

Henkilöstöpalveluiden lausunto: Mikkelin kaupungin yleisenä linjauksena on, että lähtökohtaisesti virkavapauksia myönnetään vai erityisin perustein yli vuodeksi toiselle työnantajalle. Henkilöstöpalvelut puoltaa kuitenkin Outi Kunnamon virkavapaa-anomusta, koska hanke kokonaisuutena kestää hieman yli vuoden. Lisäksi työskentely muualla on osa henkilön pätevöitymistä ja Mikkelin kaupungin edun mukaista, kun muussa työssä hankittua osaamista voidaan hyödyntää henkilö paltessa Mikkelin kaupungille takaisin luokanopettajan virkaan määräajan kuluttua.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Petäjämäki, timo.petajamaki@gmail.com
  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää myöntää luokanopettaja Outi Kunnamolle virkavapaata ajalle 15.6.2022-31.7.2023 edellä esitetyin perustein sekä puoltolausunnoin.

Päätös

Hyväksyttiin.
 

Tiedoksi

Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualue/ sivistysjohtaja Virpi Siekkinen,  rehtori Janne Syrjäläinen, luokanopettaja Outi Kinnamo, palvelupäällikkö Sari Markus, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.