Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Konserniyhtiöiden kuuleminen 2022 / Kiinteistökehitys Naistinki Oy

MliDno-2022-1817

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on määritellyt talousarviossa yhdelletoista tytäryhtiölle valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Näiden yhtiöiden tehtävänä on palvelutuotannon hoitaminen tai kaupungin kehittämistoimintaan keskeisesti osallistuminen. Yhteisöjen tavoitteet valmistellaan yhteistyössä tytäryhtiön ja yhteisön konsernivastuuhenkilön kanssa.  

Osana Mikkelin kaupungin toteuttamaa omistajaohjausta ja konsernivalvontaa yhtiöt kutsutaan vuosittain tai tarvittaessa useammin konserni- ja elinvoimajaoston kuultavaksi. Tilaisuuksissa keskustellaan mm. yhtiöiden ajankohtaisista asioista, viimeaikaisesta kehityksestä sekä tulevaisuudennäkymistä.

Kiinteistökehitys Naistinki Oy on kutsuttu kuultavaksi konserni- ja elinvoimajaoston kokoukseen tiistaina 14.6.2022. Yhtiötä tilaisuudessa edustavat toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki sekä hallituksen puheenjohtaja Kari Ojala.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee kuulemistilaisuuden tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Naistinki Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle.

Merkitään, että Naistinki Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki ja hallituksen puheenjohtaja Kari Ojala olivat läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.

Merkitään, että Satu Taavitsainen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.