Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Konsernirakennetta koskevat toimenpiteet

MliDno-2019-2130

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, vt. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaosto käsitteli huhti- ja toukokuun kokouksissa (12.4.2022 § 48, 29.4.2022 § 57 sekä 10.5.2022 § 66) vuoden 2020 konsernirakenneselvityksen perusteella Talous ja tulevaisuus -ohjelmaan kirjattuja konsernirakennetta koskevia linjauksia. Edellisten lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto nosti keskusteluun Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman myötä esiin nousseita selvitettäviä konsernirakenneasioita.

Keskustelujen pohjalta linjattiin, että kaupunginhallitukselle laaditaan esitys konsernirakenteeseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Aiheesta järjestetään 13.6.2022 kaupunginhallituksen sekä konserni- ja elinvoimajaoston yhteinen iltakoulu, jonka jälkeisessä konserni- ja elinvoimajaoston kokouksessa 14.6.2022 jaosto päättää linjauksistaan kaupunginhallitukselle elokuussa tehtävää esitystä varten. 

Talous ja tulevaisuus- sekä Palvelut ja tulevaisuus -säästöohjelmien konsernirakennetta koskevat esitykset esitetään oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää 13.6.2022 järjestetyssä iltakoulussa käytyjen keskustelujen pohjalta kaupunginhallitukselle tehtävästä konsernirakennetoimenpiteisiin liittyvästä esityksestä.

Päätös

Todettiin valmistelutilanne ja hyväksyttiin toimenpidelistaus oheismateriaalin mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.