Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Konsernirakenne / elinvoimatyön uudelleenorganisointi

MliDno-2019-2130

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiia Tamlander, vt. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaosto käsitteli kokouksissa 12.4.2022 § 48 sekä 29.4.2022 § 57 vuoden 2020 konsernirakenneselvityksen perusteella Talous ja tulevaisuus -ohjelmaan kirjattuja konsernirakennetta koskevia linjauksia. Edellisten lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto nosti keskusteluun Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman myötä esiin nousseita selvitettäviä konsernirakenneasioita.

Keskustelujen pohjalta linjattiin, että kaupunginhallitukselle laaditaan esitys konsernirakenteeseen liittyvien toimenpiteiden edistämiseksi. 

Talous ja tulevaisuus- sekä Palvelut ja tulevaisuus -säästöohjelmien konsernirakennetta koskevat esitykset esitetään oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen konsernirakenteeseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamisesta.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. 

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle erillisen iltakoulun järjestämistä asiasta yhdessä kaupunginhallituksen kanssa.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

 • Tiia Tamlander, vt. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
 • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaosto käsitteli huhti- ja toukokuun kokouksissa (12.4.2022 § 48, 29.4.2022 § 57 sekä 10.5.2022 § 66) vuoden 2020 konsernirakenneselvityksen perusteella Talous ja tulevaisuus -ohjelmaan kirjattuja konsernirakennetta koskevia linjauksia. Edellisten lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto nosti keskusteluun Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman myötä esiin nousseita selvitettäviä konsernirakenneasioita.

Elinvoimatyön uudelleenorganisointi on ollut yksi keskeinen osa konsernirakenteeseen liittyvien asioiden selvittämistä. Tätä aihetta koskevat näkemykset ovat nousseet merkittävimmin esiin keskusteluissa, kun elinvoimatyön organisoimiseksi on hahmoteltu useita erilaisia ratkaisumalleja.

Edellä mainitusta syystä elinvoimatyön uudelleenorganisointi on tarkoituksenmukaista käsitellä omana pykälänään, ja muut konsernirakennetta koskevat asiat yhtenä pakettina erillisessä pykälässä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää (13.6.2022 järjestetyssä iltakoulussa käytyjen keskustelujen pohjalta) kaupunginhallitukselle tehtävästä esityksestä elinvoimatyön mahdolliseen uudelleenorganisointiin liittyen.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleenvalmisteluun valmisteluohjeiden mukaisesti:

 • Määritettävä elinvoimapalvelut
 • Kaupunkipalvelut. Löytyykö muista kaupungeista?
 • Hallintopalvelut => tukipalvelut
 • Kaupunginjohtaja on konsernijohtaja
 • Markkinointi. Onko edelleen sekä Mikseissä että kaupungilla?
 • Onko kaupunginjohtaja samalla elinvoimajohtaja vai tarvitaanko erillinen elinvoimajohtaja?
 • Lisätään yksi uusi organisaatiovaihtoehto: VE6
 • Luottamushenkilöiden organisointi pidettävä mielessä
 • Jatketaan työtä uuden kaupunginjohtajan valinnan jälkeen

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.