Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Nimeämispyyntö Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiön toimielimiin

MliDno-2023-968

Valmistelija

 • Janne Skott, taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö on pyytänyt Mikkelin kaupungilta esityksiä ja nimeämisiä säätiön hallitukseen sekä hallintoneuvostoon.

Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiöllä on nimeämisvaliokunta, joka tekee esitykset henkilövalinnoista hallintoneuvostolle. Nimeämisvaliokunnan esitys laaditaan maaliskuun lopulla pidettävässä kokouksessa. Hallintoneuvosto kokoontuu 16.4.2023 jälkeen.

Hallintoneuvoston kokouksessa valitaan erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet nimeämisvaliokunnan esitysten pohjalta. Mikkelin kaupungilla on sääntöjen mukaisesti oikeus nimetä myös suoraan edustajia säätiön hallintoon. 

Mikkelin kaupunkia on pyydetty esittämään/nimeämään jäseniä säätiön toimielimiin seuraavasti:

 1. Pyydetään esittämään kahta tukisäätiön hallituksen jäsentä. Mikkelin kaupungin esittämistä hallituksen jäsenistä Timo Halonen on eronnut hallituksen jäsenyydestä, sekä maavoimien esikuntapäällikkö Kim Mattsson on ilmoittanut jättävänsä hallitusjäsenen tehtävän 2023 hallintoneuvoston kokouksessa. Heidän tilalleen tulee esittää kahta henkilöä säätiön hallitukseen.
 2. Pyydetään halutessaan esittämään tukisäätiön hallitukselle puheenjohtajaa. Mikkelin kaupungilla on halutessaan oikeus tehdä hallitukselle esitys puheenjohtajan valinnasta. Hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.
 3. Pyydetään esittämään yhtä hallintoneuvoston jäsentä. Mikkelin kaupungin nimeämistä hallintoneuvoston jäsenistä on erovuorossa Jyrki Koivikko.
 4. Pyydetään nimeämään hallintoneuvostolle puheenjohtaja. Mikkelin kaupungilla on oikeus nimetä säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja. Hallintoneuvoston puheenjohtajana on aiemmin toiminut Paavo Lipponen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto:

 1. Esittää, että tukisäätiön hallituksen jäseneksi nimetään Aki Kauranen sekä maavoimien esikunnan nimeämä henkilö, joka tuodaan tiedoksi kokouksessa.
 2. Päättää, että Mikkeli ei esitä tukisäätiön hallituksen puheenjohtajaa. Säätiön hallitus valitsee itse keskuudestaan sopivimman puheenjohtajan.
 3. Esittää yhtä jäsentä tukisäätiön hallintoneuvostoon. Esitys tuodaan kokoukseen.
 4. Nimeää hallintoneuvoston puheenjohtajan. Esitys tuodaan kokoukseen.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto:

 1. Esittää, että tukisäätiön hallituksen jäseneksi esitetään kaupungin strategia- ja kehittämispäällikkö Aki Kaurasta sekä maavoimien esikuntapäällikkö Jukka Jokista.
 2. Päättää, että Mikkeli ei esitä tukisäätiön hallituksen puheenjohtajaa. Säätiön hallitus valitsee itse keskuudestaan sopivimman puheenjohtajan.
 3. Esittää Kimmo Mikanderia tukisäätiön hallintoneuvostoon.
 4. Nimeää hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Paavo Lipposen

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt, Muisti/Pia Puntanen

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.